تقدیر شخصیت های کشوری و لشگری از مقام والای شهید اسداللهی

تقدیر شخصیت های کشوری و لشگری از مقام والای شهید اسداللهی

حضور در بیت و تقدیر شخصیت های کشوری و لشکری از خانواده معظم شهید حاج حمید رضا اسداللهی

دسته : 

نظر خودتان را ارسال کنید