شهید مدافع حرم شهید حمیدرضا اسداللهی

مسجد
تهران، خیابان ١٧ شهریور خیابان آیت الله سعیدی مسجد امام موسی بن جعفر(ع)
اتاق کار
تهران، تقاطع رسالت-باقری، خیابان برادران شهید صادقی ١١٣، پلاک ١١٢، مجتمع شهید اسداللهی، طبقه پنجم
مزار
تهران، بهشت زهرا(س)، قطعه ۵۰، ردیف۲، شماره ۱۴